COMUNICAT SOBRE LA VAGA D'ESTUDIANTS 30 i 31 D'OCTUBRE

Diferents entitats i sindicats estudiantils han convocat jornades de protesta i d'aturades durant els dies 30 i 31 d'octubre.

Davant d'això informem que el nostre centre durant el dia 30 mantindrà el ritme habitual de classes, activitats i exàmens que estaven programats. Per tant, qualsevol falta d'assistència es registrarà, i s'haurà de justificar pels canals de què disposem. Si un alumne no assisteix a classe i no ha presentat justificant, s'avisarà la família.

Recordem que el dia 31 és dia festiu de lliure disposició.


© 2020 INS Alfons Costafreda