CFGS Mecatrònica industrial

HORARI:

De dilluns a divendres de 15:00 h a 21:05 h

 

COMPETÈNCIA GENERAL:

La competència general d'aquest títol consisteix a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

 

RELACIÓ DE MÒDULS PROFESSIONALS:

1r CURS
 MÒDUL PROFESSIONAL DURADA
 M2 - Sistemes hidràulics i pneumàtics. 99 h 
    UF1 - Sistemes pneumàtics
    UF2 - Sistemes hidràulics
    UF3 - Manteniment dels sistemes pneumàtics i hidràulics
 M3 - Sistemes elèctrics i electrònics 165 h 
    UF1 - Electricitat industrial
    UF2 - Configuració i muntatge de sistemes elèctrics i electrònics
    UF3 - Diagnosis d’avaries i manteniment sistemes elèctrics i electrònics
 M4 - Elements de màquines 132 h
    UF1 - Materials i tractaments.
    UF2 - Mesures en els circuits de C.A
    UF2 - Mesures en els circuits de C.A
 M4 - Automatismes pneumàtics i hidràulics. 132 h 
    UF1 - Automatismes pneumàtics
    UF2 - Cinemàtica de sistemes mecànics
    UF3 - Disseny de màquines
 M5 - Processos de fabricació 132 h 
    UF1 - Determinació de processos de fabricació
    UF2 - Mecanització.
    UF3 - Soldadura.
 M6 - Representació gràfica de sistemes mecatrònics 132 h
    UF1 - Representació gràfica
    UF2 - Disseny assistit per ordinador (CAD)
 M8 - Processos i gestió de manteniment i qualitat 132 h
    UF1 - Gestió del manteniment
    UF2 - Gestió de la qualitat
 M11 - Formació i orientació laboral 99 h
    UF1 - Incorporació al treball
    UF2 - Prevenció de riscos laborals
CFPS MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS
 M1 - Equips i instal·lacions tèrmiques 66 h
    UF1 - Balanç energètic d’instal·lacions tèrmiques: calefacció, climatització
i refrigeració
    UF4 - Equips i instal·lacions frigorífiques

 

2n CURS
 MÒDUL PROFESSIONAL DURADA
 M1 - Sistemes mecànics 132 h
    UF1 - Muntatge i ajustatge d’elements mecànics
    UF2 - Manteniment correctiu
    UF3 - Manteniment preventiu
 M7 - Configuració de sistemes mecatrònics 99 h
    UF1 - Documentació de projectes mecatrònics
    UF2 - Desenvolupament de sistemes mecatrònics
 M9 - Integració de sistemes 165 h 
    UF1 - Regulació i control de sistemes.
    UF2 - Programació de PLC
    UF3 - Comunicacions industrials
    UF4 - Manipuladors i robots
    UF5 - Posada en marxa i manteniment de sistemes mecatrònics
 M10 - Simulació de sistemes mecatrònics 66 h 
    UF1 - Simulació de cèl·lules robotitzades i prototips mecatrònics
    UF2 - Simulació d'estacions automatitzades
 M12 - Empresa i iniciativa emprenedora 66 h 
    UF1 - Empresa i iniciativa emprenedora
 M13 - Projecte de mecatrònica industrial 99 h
    UF1 - Projecte de mecatrònica industrial
 M14 - Formació en centres de treball 350 h
CFPS MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS
 M6 - Manteniment d’instal.lacions frigorífiques i de climatització 132 h
    UF1 - Muntatge i posada en marxa d’equips frigorífics
    UF2 - Muntatge i posada en marxa d’equips de climatització i ventilació-extraccio
    UF3 - Muntatge de quadres elèctrics en les instal.lacions frigorífiques,
de climatització i ventilació-extracció
    UF4 - Diagnosi d’avaries d’equips frigorífics, de climatització i ventilació-extracció
    UF5 - Manteniment en els equips frigorífics, de climatització i ventilació-extracció

 

FOTOGRAFIES D'ACTIVITATS PRÀCTIQUES:

 

 


© 2019 INS Alfons Costafreda

Please publish modules in offcanvas position.