CFGM Manteniment electromecànic

HORARI:

De dilluns a divendres de 15:00 h a 21:05 h

 

COMPETÈNCIA GENERAL:

La competència general d'aquest títol consisteix a mantenir i reparar equips i sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum així com a planificar i organitzar els processos de manteniment, aplicant els plans de prevenció de riscos laborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativa vigent.

 

RELACIÓ DE MÒDULS PROFESSIONALS:

1r CURS
 MÒDUL PROFESSIONAL DURADA
 M1 - Tècniques de fabricació 165 h 
    UF1 - Interpretació gràfica
    UF2 - Materials
    UF3 - Metrologia
    UF4 - Mecanitzat manual
    UF5 - Mecanitzat amb màquina-eina
 M2 - Tècniques d'unió i muntatge 49 h 
    UF1 - Procediments de muntatge i unió
    UF2 - Conformació i unions no soldades
 M3 - Electricitat i automatismes elèctrics 231 h 
    UF1 - Mesures en els circuits de C.C
    UF2 - Mesures en els circuits de C.A
 M4 - Automatismes pneumàtics i hidràulics. 132 h 
    UF1 - Automatismes pneumàtics
    UF2 - Automatismes hidràulics
    UF3 - Programació d’automatismes pneumàtics i hidràulics
 M8 - Formació i orientació laboral 99 h 
    UF1 - Incorporació al treball
    UF2 - Prevenció de riscos laborals
 M10 - Anglès Tècnic 99 h
    UF1 - Anglès Tècnic
CFPM SOLDADURA I CALDERERIA
 M1 - Interpretació i representació gràfica 66 h
    UF1 - Interpretació gràfica
 M5 - Soldadura en atmòsfera protegida 143 h
    UF1 - Soldadura TIG

 

2n CURS
 MÒDUL PROFESSIONAL DURADA
 M2 - Tècniques d'unió i muntatge 50 h
    UF3 - Soldadura
 M3 - Electricitat i automatismes elèctrics 99 h
    UF3 - Instal·lacions electrotècniques
    UF4 - Quadres elèctrics
 M5 - Muntatge i manteniment mecànic. 132 h 
    UF1 - Elements de maquines
    UF2 - Muntatge i posada en marxa de màquines
    UF3 - Manteniment mecànic
 M6 - Muntatge i manteniment elèctricelectrònic 132 h 
    UF1 - Màquines elèctriques
    UF2 - Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
    UF3 - Sistemes automàtics per màquines elèctriques
 M7 - Muntatge i manteniment de línies automatitzades 198 h 
    UF1 - Organització del manteniment industrial
    UF2 - Processos auxiliars de producció
    UF3 - Sistemes mecatrònics
    UF4 - Manteniment correctiu en sistemes mecatrònics
 M9 - Empresa i iniciativa emprenedora 66 h
    UF1 - Empresa i iniciativa emprenedora
 M11 - Síntesi 66 h
    UF1 - Síntesi
 M12 - Formació en centres de treball 350 h
 M13 - Pintura industrial 55 h
    UF1 - Pintura industrial

 

FOTOGRAFIES D'ACTIVITATS PRÀCTIQUES:

 

NOTÍCIES RELACIONADES:

 

Els projectes dels alumnes de Mecatrònica Industrial

 


© 2019 INS Alfons Costafreda

Please publish modules in offcanvas position.