PLA EDUCATIU D'ENTORN de Tàrrega

 

El Pla Educatiu d'Entorn (PEE) 0-20 de Tàrrega és un pla coliderat pel Departament d'Educació i l'Ajuntament de Tàrrega. Aquest projecte pretén esdevenir un punt d'articulació i palanca de l'acció de la xarxa educativa, per tal d'aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat a través de la construcció d’itineraris educatius personalitzats que vinculin aprenentatges formals i no formals, l’impuls de la corresponsabilitat entre escola i família, l'atenció a infants i joves de Tàrrega dels 0 als 20 anys i l'orientació educativa.

QUÈ OFEREIX?

 

 • Generació d'un contínuum educatiu (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d'èxit acadèmic, personal i relacional de l’alumnat.
 • Orientació i acompanyament a l’alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d’etapes educatives i en risc d’abandonament a través del SOAC.
 • Potenciació de la participació de l'alumnat tant en el centre com en l’entorn educatiu.
 • Promoció de l’acció tutorial compartida com a eina per facilitar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles.
 • Promoció de l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió social i l’educació intercultural en un marc d’elements i valors compartits.
 • Potenciació dels estils de vida saludables i la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva.

 

A QUI ENS DIRIGEIX?

 

 • Professionals educatius de Tàrrega
  • Equips directius
  • Equips docents
  • PAS
  • Professionals de l'àmbit socioeducatiu
  • Serveis Educatius
 • Alumnat i famílies dels centres educatius de Tàrrega.
 • Entitats, associacions i empreses de Tàrrega i del territori.
 • Organismes i representants municipals de l'Ajuntament de Tàrrega.
 • Organismes i representants de les direccions i subdireccions del Departament d'Educació.

 

 
https://serveiseducatius.xtec.cat/urgell/categoria/pee/


Institut
Alfons Costafreda

Adreça: Av. Tarragona s/n
Població: Tàrrega (25300)
Telèfon: 973 31 22 04
Correu-e: hola@insalfonscostafreda.cat
 

 

Projectes de mobilitat

Borsa de Treball


No trobes el que busques?


Segueix-nos a:


Informació sobre protecció de dades

Localització

                    ​

© 2023 INS Alfons Costafreda