Informació Secretaria

 HORARI HABITUAL

L'horari de Secretaria durant el període lectiu és de dilluns a divendres de 9:00h 14:00h i de 15:00h a 18:00h (excepte la tada de divendres)

 

NOU HORARI PEL PERÍODE D'ESTIU (juny, juliol i setembre fins el dia d'inici de les classes)

L'horari d'atenció al públic durant el mes de juliol és de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

 

DOCUMENTS MATRÍCULA


Matrícula Batxillerat alumnes nous al centre

Matrícula Batxillerat alumnes que ja estaven al centre

Matrícula CFGM Gestió Administrativa

Matrícula CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Matrícula CFGM Manteniment Electromecànic


Full de matrícula de 1r BATXILLERAT

Full de matrícula de 2n BATXILLERAT

Full d'autorització sortides, ús d'imatge i ús de dades


Sol.licitud convalidació esports

Sol.licitud convalidació música


Dates d'inici del proper curs:

Dijous 12 de  setembre
8:05 -   ESO i Batxillerat
9:00 -   CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes i CFGM Gestió Administrativa
15:00 - CFGM Manteniment Electromecànic

Dimecres 18 de setembre
15:00 - Cicles Formatius de Grau Superior

PROCEDIMENT PER DEMANAR LA BECA DE NESE 2019

L'enllaç per demanar la beca:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha.html

TERMINI DE PRESENTACIÓ:  fins el 26 de setembre

 1. Entrar a la plana web i accedir al servei online.
 2. Accedir com a usuari a la seu electrònica amb el número de DNI i la contrasenya. Si és el primer curs que es demana cal donar-se d’alta a la seu electrònica (Cal apuntar bé la contrasenya, ja que es farà servir en més convocatòries).
 3. Omplir totes les dades de la beca.
 4. Imprimir-la.
 5. Signar-la.
 6. Dur la beca impresa al professional que fa la reeducació per què la signi.
 7. Adjuntar-hi la documentació:
 • Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar
 • Fotocòpia llibreta bancària on el nen és el titular
 • Fotocòpia del certificat de disminució o bé fotocòpia de l’informe mèdic de TDAH
 • Fotocòpia certificat família nombrosa si és el cas
 • Pressupost i pla de treball del professional
 1. Dur-la al centre educatiu per signar-la.
 2. Fer-la arribar a l’EAP.
 
Beques ensenyaments postobligatoris

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
Curs 2019/20

Termini de presentació 1 d’octubre de 2019
 
Tota la informació relativa a la convocatòria es pot trobar al web del Departament d’Educació següent:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris
 
Per a tots els estudis post-obligatoris, batxillerat  i cicles formatius, la sol·licitud s’ha de tramitar de manera telemàtica:
 

 

Cal disposar d’una adreça de correu electrònic, lloc on es rebran totes les notificacions referents a la sol.licitud.

Els alumnes que en cursos anteriors ja van sol.licitar una beca, hagi estat atorgada o no, han d’entrar al portal amb el mateix usuari i password que en les darreres sol.licituds.


En el moment de completar el formulari de sol.licitud és molt important estar atent amb l’estudi, curs i centre en el qual s’ha formalitzat la matricula.

No s’ha de presentar cap document al centre.


© 2020 INS Alfons Costafreda