Cicles Formatius

 

EL curs 2020-21, el SEPIE ens ha acceptat la sol·licitud pel projecte “Learning 21st Century Skills. Cross-curricular Approach to teaching and learning in English.” 

 

Aquest projecte, a grans trets es caracteritza per:

 

 • tenir una durada de 24 mesos: del 01/12/2020 al 30/11/2022.
 • disposar de 7 mobilitats per professors de 14 dies. 
 • estar destinat a professors CLIL i professors d’anglès.
 • incloure despeses d’allotjament, desplaçament i curs de formació.

 

Els països on es poden realitzar les mobilitats són els següents:

 • Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suecia (grup 1)
 • Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal (grup 2)

 

Aquest projecte consisteix a millorar les competències TIC i llengua anglesa dels nostres professors perquè repercuteixi en una millora dels alumnes per a la seva vida professional o acadèmica. Gràcies a aquest projecte esperem poder aplicar noves metodologies a molts més grups d'alumnes independentment del seu expedient acadèmic per així motivar-los en l'aprenentatge de les noves tecnologies i l'anglès i així augmentar la seva dimensió europea. A l'igual que amb l'ús de noves metodologies educatives pretenem donar molta més rellevància a l'ús de l'anglès com a llengua vehicular.

 

Aquest projecte fa incidència en dues competències clau marcades per les autoritats educatives:

 1. Competència en comunicació lingüística
 2. Competència digital

 

Els professors participants d'aquest projecte han d'ampliar la seva formació per millorar la seva metodologia i nivell d'anglès i els seus coneixements TIC mitjançant l'assistència a cursos de formació CLIL / STEAM / ABP / TIC entre d'altres, per després poder millorar la qualitat educativa de centre. Aquest professorat tindrà la possibilitat d'intercanviar idees i comparar pràctiques docents amb professors d'altres instituts europeus.

 

En relació als alumnes:

 • ESO: millorar la comprensió de la llengua anglesa a nivell comunicatiu, des de diferents àrees com ciències, tecnologia, art, educació física i història. Millorant els resultats de la Implementació de el Projecte Singular d'Aprenentatge de la Llengua Anglesa a través de matèries no lingüístiques. Domini de les competències lingüístiques bàsiques en anglès del nostre alumnat per així continuar millorant en estudis superiors.

 

A la nostra comunitat autònoma es fa obligatori per a totes les matèries de l'ESO avaluar la competència digital de cada assignatura per tant una formació per a professors en noves tecnologies es fa imprescindible.

Amb l'ús de noves metodologies esperem ajudar a reduir el fracàs i abandonament escolar primerenc i aconseguir motivar el nostre alumnat perquè continuï la seva formació acadèmica.

 

 • BATXILLERAT: ús de la llengua anglesa a nivell instrumental. Desitgem introduir l'aprenentatge de diferents matèries en anglès per preparar amb garanties per als estudis superiors i futur professional. I a el mateix temps millorar l'ús de les noves tecnologies dels nostres alumnes.

 

 • CICLES FORMATIUS: ús de la llengua anglesa instrumental amb caràcter obligatori en els diferents mòduls i unitats formatives ja que estan incloses en les orientacions de l'autoritat educativa de cada cicle formatiu en el qual s'indiquen els resultats d'aprenentatge a treballar. També en assignatures on el professor fa continguts curriculars en anglès. L'objectiu és millorar la inserció laboral de l'alumnat dins de l'àmbit europeu, com a treballadors o empresaris

 

Quant als mòduls transversals es té previst buscar socis a través de "eTwining o school education gateway" per tractar el tema d'internet segura amb l'ajuda dels professors d'informàtica de centre. L'objectiu és que els nostres alumnes siguin bons ciutadans digitals.

 

En relació al professorat, formació en noves metodologies educatives per tal de millorar la pràctica docent i millorar la qualitat d'ensenyament. Les noves metodologies d'ensenyament estan canviant els entorns educatius a tot el món i impulsant millors resultats acadèmics dels alumnes. Formen part d'aquestes noves metodologies: les Flipper classrooms (aula invertida); l'aprenentatge basat en projectes (ABP) que permet als alumnes adquirir coneixements i competències clau a través de l'elaboració de projectes que donen resposta a problemes de la vida real; l'aprenentatge cooperatiu, treballar en grup millora l'atenció, la implicació i l'adquisició de coneixements per part dels alumnes; metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) que estem utilitzant amb èxit des de fa quatre anys.

 

Equips directius i mestres a tot el món estan constantment portant noves idees i metodologies a l'aula fent el millor ús de les eines a la seva disposició. L'equip directiu d'aquest centre amb aquest projecte pretén fomentar la formació per als seus docents en les competències claus esmentades anteriorment i així contribuir a la innovació educativa. L'objectiu és millorar la inserció laboral de l'alumnat dins de l'àmbit europeu, com a treballadors o empresaris.

 

Quant als mòduls transversals es té previst buscar socis a través de "eTwining o school education gateway" per tractar el tema d'internet segura amb l'ajuda dels professors d'informàtica de centre. L'objectiu és que els nostres alumnes siguin bons ciutadans digitals.

 

Font: Erasmus Projecte Card 

   

L'INS Afons Costafreda participa en la celebració de la Diada d’Europa o Shumann’s day

77 centres de secundaria durant el confinament fan un vídeo commemoratiu

El 9 de maig es celebra la diada d’Europa celebrant els discurs que Robert Shuman, ministre francès, va fer en 1950 i que va suposar el primer embrió de la Unió Europea.

Davant la impossibilitat de celebrar als Instituts aquest dia i a través dels coordinadors de mobilitat del centre s’ha elaborat aquest vídeo:


 
 

A l’Institut Alfons Costafreda, de Tàrrega, el Dia de la Internet Segura va suposar la culminació d’un projecte de tot el trimestre. Deixem que ens ho expliqui Mònica Buj, professora dels cicles formatius d'informàtica: “Els alumnes, mitjançant el treball en equip, es van documentar d’un dels riscos d’Internet i van elaborar un pòster per equip. L’estructura dels pòsters havia de ser similar: número i nom del risc, definició del risc, informació relativa a com detectar el risc i com solucionar-lo, prevenció, etc.

 

Institut
Alfons Costafreda

Adreça: Av. Tarragona s/n
Població: Tàrrega (25300)
Telèfon: 973 31 22 04
Fax: 973 31 33 09
Correu-e: c5006781@xtec.cat

Projectes de mobilitat

Borsa de Treball

Assessorament i reconeixement


No trobes el que busques?


Segueix-nos a:


Informació sobre protecció de dades

Localització

© 2021 INS Alfons Costafreda