Formulari de matrícula

FORMULARI DE  MATRÍCULA PELS ALUMNES QUE EL CURS 2018/19 JA ESTAVEN MATRICULATS AL CENTRE

ELS ALUMNES NOUS AL CENTRE O QUE COMENCEN ETAPA HAURAN DE FER-HO PRESENCIALMENT A LA SECRETARIA DEL CENTRE

 


Instruccions per fer la matrícula i número de compte on s'ha de fer l'ingrés

Document d'autoritzacions i sortides (menor d'edat)

Document d'autoritzacions i sortides (major d'edat)

 El resguard  de l'AMPA no és obligatori però si s’ha pagat cal  adjuntar també el fitxer per tenir-ne constància.


 

Perquè sigui efectiva la matrícula per al CURS 2019/20, cal adjuntar el resguard d’haver fet efectiu el pagament de l’aportació per a la matrícula, complimentar correctament i enviar el següent formulari:

 

Només cal omplir si l’alumne és menor d’edat
Només cal omplir si l’alumne és menor d’edat
Sel.leccioneu els estudis als que us voleu matricular
Correu electrònic de l'alumne/a o pare/mare/tutor si és menor d’edat
Adjuntar fitxer pdf o jpg (amb el resguard o foto del resguard de pagament) de pes màxim 10MB
Adjuntar fitxer pdf o jpg (amb el resguard o foto del resguard de pagament) de pes màxim 10MB
Si no s’ha marcat, és necessari descarregar el full, complimentar-lo i venir a secretaria. També es pot venir a secretaria per modificar-lo
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 


© 2020 INS Alfons Costafreda