CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

HORARI:

De dilluns a divendres de 8:05 h a 13:40 h

Dos dies a la setmana (dilluns i dimarts) les classes finalitzen a les 14:40 h

 

COMPETÈNCIA GENERAL:

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

 

RELACIÓ DE MÒDULS PROFESSIONALS:

1r CURS
 MÒDUL PROFESSIONAL DURADA
 M1 - Muntatge i manteniment d'equips 198 h 
    UF1 - Electricitat a l’ordinador
    UF2 - Components d'un equip microinformàtic 
    UF3 - Muntatge d’un equip microinformàtic
    UF4 - Noves tendències de muntatge 
    UF5 - Manteniment d’equips microinformàtics 
    UF6 - Instal·lació de programari 
 M2 - Sistemes operatius monolloc 132 h 
    UF1 - Introducció als sistemes operatius
    UF2 - Sistemes operatius propietaris
    UF3 - Sistemes operatius lliures
 M3 - Aplicacions ofimàtiques 165 h 
    UF1 - Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari
    UF2 - El correu i l'agenda electrònica
    UF3 - Processadors de text
    UF4 - Fulls de càlcul
    UF5 - Bases de dades
    UF6 - Imatge i vídeo – presentacions
 M5 - Xarxes locals 165 h 
    UF1 - Introducció a les xarxes locals
    UF2 - Configuració de commutadors i encaminadors
    UF3 - Resolució d’incidències en xarxes locals
 M9 - Formació i orientació laboral 99 h 
    UF1 - Incorporació al treball.
    UF2 - Prevenció de riscos laborals
 M11 - Anglès tècnic 99 h
    UF1 - Anglès tècnic

 

2n CURS
 MÒDUL PROFESSIONAL DURADA
 M4 - Sistemes operatius en xarxa 132 h
    UF1 - Sistemes operatius propietaris en xarxa
    UF2 - Sistemes operatius lliures en xarxa
    UF3 - Compartició de recursos i seguretat
    UF4 - Integració de sistemes operatius
 M6 - Seguretat informàtica 132 h
    UF1 - Seguretat passiva
    UF2 - Còpies de seguretat
    UF3 - Legislació de seguretat i protecció de dades.
    UF4 - Seguretat activa
    UF5 - Tallafocs i monitoratge de xarxes
 M7 - Serveis de xarxa 165 h 
    UF1 - Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)
    UF2 - Correu electrònic i transmissió d’arxius
    UF3 - Servidor web i servidor intermediari o proxy
    UF4 - Accés a sistemes remots
 M8 - Aplicacions web 198 h 
    UF1 - Ofimàtica i eines web
    UF2 - Gestors d’arxius web
    UF3 - Gestors de continguts
    UF4 - Portals web d’aprenentatge
    UF5 - Fonaments d’HTML i fulls d’estils
 M10 - Empresa i iniciativa emprenedora 66 h 
    UF1 - Empresa i iniciativa emprenedora
 M12 - Síntesi 99 h
    UF1 - Síntesi
 M13 - Formació en centres de treball 350 h

 

FOTOGRAFIES D'ACTIVITATS PRÀCTIQUES:

 

 


Institut
Alfons Costafreda

Adreça: Av. Tarragona s/n
Població: Tàrrega (25300)
Telèfon: 973 31 22 04
Fax: 973 31 33 09
Correu-e: c5006781@xtec.cat

Projectes de mobilitat

Borsa de Treball

Assessorament i reconeixement


No trobes el que busques?


Segueix-nos a:


Informació sobre protecció de dades

Localització

 
© 2020 INS Alfons Costafreda