CFGS Administració i finances

HORARI:

De dilluns a divendres de 15:00 h a 21:05 h

 

COMPETÈNCIA GENERAL:

La competència general d'aquest títol consisteix en organitzar o executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de la qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laboral i de protecció mediambiental.

 

RELACIÓ DE MÒDULS PROFESSIONALS:

1r CURS
 MÒDUL PROFESSIONAL DURADA
 M1 - Comunicació i atenció al client 66 h 
    UF2 - Processos de comunicació escrita a l’empresa i atenció al client
 M3 - Procés integral de l’activitat comercial 264 h 
    UF1 - Patrimoni i metodologia comptable
    UF2 - Fiscalitat empresarial
    UF3 - Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria
    UF4 - Registre comptable i comptes anuals
 M4 - Recursos humans i responsabilitat social corporativa 66 h 
    UF1 - Processos administratius de recursos humans
    UF2 - Reclutament i desenvolupament professional
 M5 - Ofimàtica i procés de la informació 132 h 
    UF1 - Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades
    UF2 - Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escrita
    UF3 - Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions
 M6 - Anglès tècnic 66 h 
    UF1 - Anglès tècnic
 M8 - Gestió financera 99 h
    UF1 - Productes del mercat financer i d’assegurances
    UF2 - Fonts de finançament i selecció d’inversions
 M10 - Gestió logística i comercial 99 h
    UF1 - Planificació de l’aprovisionament
    UF2 - Selecció i control de proveïdors
    UF2 - Operativa i control de la cadena logística
 M12 - Formació i orientació laboral 33 h
    UF1 - Prevenció de riscos laborals
CFPS COMERÇ INTERNACIONAL
 M1 - Gestió administrativa del comerç internacional 99 h
    UF1 - Organismes i normes internacionals
    UF2 - Intercanvis intracomunitaris

 

2n CURS
 MÒDUL PROFESSIONAL DURADA
 M1 - Comunicació i atenció al client 66 h
    UF1 - Processos de comunicació oral a l’empresa
    UF3 - Gestió documental, arxiu i registre
 M2 - Gestió de la documentació jurídica i empresarial 132 h
    UF1 - Organització de la documentació jurídica i empresarial
    UF2 - Contractació empresarial
    UF3 - Tramitació davant de les Administracions Públiques
 M6 - Anglès 66 h 
    UF1 - Anglès tècnic
 M7 - Gestió de recursos humans 99 h 
    UF1 - Procés de contractació
    UF2 - Retribucions, nòmines i obligacions oficials
 M8 - Gestió financera 66 h 
    UF1 - Anàlisi i previsió financeres
 M9 - Comptabilitat i fiscalitat 198 h
    UF1 - Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria
    UF2 - Comptabilitat de costos
    UF3 - Anàlisi econòmic, patrimonial i financer
 M11 - Simulació empresarial 99 h
    UF1 - Simulació empresarial
 M12 - Formació i Orientació laboral 66 h
    UF1 - Incorporació al treball
 M13 - Projecte d’administració i finances 33 h
    UF1 - Projecte d’administració i finances
 M14 - Formació en centres de treball 350 h
CFPS COMERÇ INTERNACIONAL
 M1 - Gestió administrativa del comerç internacional 132 h
    UF1 - Organismes i normes internacionals
    UF2 - Intercanvis intracomunitaris

 

FOTOGRAFIES D'ACTIVITATS PRÀCTIQUES:

 

 


© 2019 INS Alfons Costafreda

Please publish modules in offcanvas position.