El concurs impulsat per l'AMPA ens ha permès coronar el Jofre com a gran Costacrack, és el rei del Costacrack. Ell s'ha presentat al llarg dels quatre curs de l'ESO i sempre tenint com a base el claqué ens ha demostrat moltes altres habilitats.  Felicitats, Jofre! 
 
.be" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=ca&q=https://www.youtube.com/watch?v%3DHGVAA0ia6NM%26feature%3Dyoutu.be&source=gmail&ust=1498211599980000&usg=AFQjCNFgaxC_jE9eaRzLzp2kWCkkvsYApw">https://www.youtube.com/watch?v=HGVAA0ia6NM&feature=youtu.be