Els alumnes de 4t d'ESO van visitar les aules i els tallers del cicle formatiu d'informàtica de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Els nois i noies van treballar en algunes activitats dins dels tallers per conèixer de primera mà el que s'hi ensenya.

Van ser els propis alumnes de 1r curs del cicle d'informàtica de Sistemes Microinformàtics i Xarxes els que els van ajudar a realitzar les activitats. També han vist i veuran els diferents projectes que estan realitzant els alumnes d'informàtica en els diferents mòduls del cicle.

Aquesta és la primera de les visites a les aules i tallers dels cicles formatius que faran els alumnes de 4t d'ESO. Encara tenen pendent alguna visita més a informàtica i també a gestió administrativa i manteniment electromecànic.