Els alumnes dels cicles d'informàtica de l'Institut van anar a visitar el BCN Games World on es van poder veure les principals novetats, tant a nivell de maquinari com de programari, del món de la informàtica i els videojocs. Va ser una jornada molt interessant i profitosa. Segur que l'any vinent repetirem!