Aquest juny els alumnes del CFGS Mecatrònica Industrial han finalitzat els projectes d'automatització que han dissenyat i construit durant el curs. Els projectes presentats han estat: el disseny i automatització d'una màquina envasadora, l'automatització d'un ascensor, un tricicle motoritzat amb parking, una cinta classificadora de peces i una menjadora automàtica per animals domèstics.