A continuació us adjuntem els horaris de l'avaluació extraordinària pels diferents cicles formatius.

Cicle Formatiu Curs
CFGM Gestió Administrativa 1r 2n
CFGM Manteniment Electromecànic 1r 2n
CFGM Sistemes Microinformpatics i Xarxes 1r i 2n
CFGS Administració i Finances 1r 2n
CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 1r i 2n
CFGS Mecatrònica Industrial 1r 2n