M4 - Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
(M4 - GA)

M4 - Operacions auxiliars de gestió de tresoreria