MP7 - Configuració de sistemes mecatrònics UF2 (DAVID)
(MEC - MP07 UF2)

Mòdul professional 7: configuració de sistemes mecatrònics.

UF 1: documentació de projectes mecatrònics. 33 hores (JM sala)

UF 2: desenvolupament de sistemes mecatrònics. 66 hores (DAVID)